راهنمای مشتریان : پرسش و پاسخ
شرایط تخفیف
ارسال شده توسط مریم اسماعیل زاده on 05 February 2017 11:53 am

سوال :

من از آفتاب رایانه خیلی خرید می کنم ، شامل تخفیف نمیشم؟

پاسخ :

برای عضویت در طرح تخفیف آفتاب رایانه ، می بایست مشمول یکی از سه شرط ذکر شده ذیل باشید:

1. در صورت عبور از 1 میلیون تومان در هر سفارش کد تخفیف 2.5 درصدی ارائه می گردد.

2. در صورت عبور از 3 میلیون تومان طی شش ماه ، کد تخفیف 5 درصدی برای فاکتور های بالای 550,000 تومان ارائه می گردد.

3. در صورت عبور از 6 میلیون تومان طی شش ماه ، کد تخفیف 8 درصدی برای فاکتور های بالای 880,000 تومان ارائه می گردد.

4.  در صورت عبور از 9میلیون تومان طی شش ماه ، کد تخفیف 10 درصدی برای فاکتور های بالای 1,100,000 تومان ارائه می گردد.لازم به ذکر است که جهت اعمال شرایط بالا ، می بایست تمام خریدها از طریق یک حساب کاربری انجام شده باشد.