راهنمای مشتریان : پرسش و پاسخ
مواد فاکتور رسمی
ارسال شده توسط مریم اسماعیل زاده on 12 November 2017 01:08 pm

سوال : در فاکتور رسمی شما چه چیزهایی وجود داره>

 

پاسخ:

فاکتورهای رسمی فروشگاه رباتیک آفتاب رایانه شامل موارد زیر می باشد:

1. آدرس فروشگاه

2. کد پستی

3. کد ملی

4. مهر رسمی فروشگاه رباتیک افتاب رایانه

 

لازم به ذکر است که فاکتورها بدون سربرگ و بدون درج مالیات ارزش افزوده ( کد اقتصادی ) ارائه می گردد.