راهنمای مشتریان : پرسش و پاسخ
مبلغ از حساب بانکی کم شده ولی سفارش ثبت نشده است
ارسال شده توسط مریم اسماعیل زاده on 25 January 2017 08:39 am

 سوال : در زمان پرداخت مبلغ سفارش بصورت آنلاین ، خطا دریافت کردیم و سفارش ما نهایی نشد ولی از حساب بانکی ما مبلغ سفارش کسر گردیده . وضعیت مبلغ کم شده چگونه است و چه باید کرد

پاسخ :

با توجه به اینکه این تراکنش ها از درگاه های مطمئن بانکی صورت میگرید جای نگرانی نیست . معمولا مبلغ کسر شده بین 1 تا 72 ساعت توسط شبکه شاپرک ( بانک مرکزی ) به حساب مبدا برگشت خواهد خورد ولی در صورت عدم برگشت در زمان تعریف شده مالک حساب و کارت بانکی میتواند از طریق سرویس اعلام مغایرت بانک خود را مطلع کند تا در خصوص پرداخت ناموفق صورت گرفته اقدام کنند و مبلغ کسر شده شما را توسط  خودشان ( بانک) به حساب شما برگردانند.

 لذا در صورتی که تراکنش ناموفق داشتید و مبلغ از حساب شما کسر گردید موارد ذکر شده را طی کنید - تنها مرجع رسیدگی و رفع این موارد بانک خواهد بود