راهنمای مشتریان : پرسش و پاسخ
ارسال سفارش مشتریان ساکن شیراز
ارسال شده توسط مریم اسماعیل زاده on 05 February 2017 11:37 am

سوال :

من ساکن شیراز هستم سفارشم رو به چه صورت تحویل بگیرم ؟

 

پاسخ :

 .مشتریان ساکن شیراز می توانند از طریق پیک موتوری و دریافت حضوری سفارش خود را دریافت نمایند.

فروشگاه آفتاب رایانه متعهد است که تمامی سفارش های دریافت حضوری ای را که تا قبل از ساعت 11 صبح ثبت شده اند همان روز ارسال کند.

لذا اگر تصمیم به انتخاب روش حمل و نقل دریافت حضوری را دارید برای ارسال بسته در همان روز می بایست تا قبل ازساعت 11 صبح سفارش خود را ثبت نمایید.

همچنین اگر تصمیم دارید روی سفارش دریافت حضوری خود سفارش دیگری را تجمیع کنید نیز تا قبل از همین ساعت نسبت به این عمل اقدام نموده و در توضیحات سفارش تجمیع ، شناسه سفارش دریافت حضوری خود را ذکر نمایید.

روزانه راس ساعت 15 تمامی سفارشات دریافت حضوری به فروشگاه به آدرس ثبت شده در بخش تماس با ما ارسال می شود.

 اگر روش حمل و نقل خود را پیک موتوری انتخاب نمایید در صورتی که شامل شرایط پیک رایگان باشید ، در بازه زمانی 15 الی 16 سفارش به آدرس ثبت شده در سایت ارسال خواهد شد.

در صورتی که خارج از شرایط پیک رایگان بودید و یا بازه زمانی پیک رایگان برای شما مناسب نبود فروشگاه سفارش شما را به پیک موتوری تحویل خواهد داد. در این صورت هزینه ارسال پیک بعهده شما بوده و می بایست در مقصد وجه را به پیک پرداخت نمایید.