راهنمای مشتریان : پرسش و پاسخ
شرایط تخفیف
ارسال شده توسط مریم اسماعیل زاده on 05 February 2017 11:53 am

سوال :

من از آفتاب رایانه خیلی خرید می کنم ، شامل تخفیف نمیشم؟

پاسخ :

در حال حاضر تمامی کوپن های تخفیف غیر فعال می باشند.