راهنمای مشتریان : پرسش و پاسخ
مراحل ارسال سفارش
ارسال شده توسط مریم اسماعیل زاده on 06 February 2017 08:05 am

سوال :


درج شده در تاریخچه کوپن به چه صورت است ؟

 

پاسخ :

 به طور کلی سفارشات ثبت شده در فورشگاه بر حسب روش پرداخت به دو صورت می باشد: 

سفارشات پرداخت آنلاین و سفارشات واریز بانکی 

 

مراحل ارسال سفارشات پرداخت آنلاین :

 

Online

 

.

در صورتی که در آیتم های حمل و نقل ، آیتم نگه داری در انبار انتخاب شده باشد، پس از مرحله بسته بندی  وضعیت سفارش به حالت نگه داری در انبار تغییر خواهد یافت .

تمامی مراحل ذکر شده از طریق تاریخچه کوپن قابل مشاهده می باشد.