راهنمای مشتریان : پرسش و پاسخ
مواد فاکتور رسمی
ارسال شده توسط مریم اسماعیل زاده on 12 November 2017 01:08 pm

سوال : در فاکتور رسمی شما چه چیزهایی وجود داره>

 

پاسخ:

فاکتورهای رسمی فروشگاه رباتیک آفتاب رایانه شامل موارد زیر می باشد:

1. آدرس فروشگاه

2. کد پستی

3. کد اقتصادی

4. مهر رسمی صنایع رباتیک آفتاب رایانه

 

لازم به ذکر است که فاکتورها بدون سربرگ وهمراه با مالیات ارزش افزوده ارائه می گردد.