راهنمای مشتریان : پرسش و پاسخ
شماره حساب فروشگاه جهت واریز بانکی مبلغ سفارشات
ارسال شده توسط مریم اسماعیل زاده on 30 January 2017 10:57 am

شماره حساب ها

لطفا مبلغ فاکتورتان را ظرف مدت یک روز کاری بشماره حساب  ذیل واریز و اطلاعات خواسته شده را بصورت تیکت به بخش مالی و حسابداری اعلام کنید.

توجه نمایید در صورت عدم پرداخت فاکتور در زمان تعین شده سفارش  شما بصورت خودکار لغو خواهد شد.

شماره حساب ملت : 5070106927
شماره کارت : 6104337941137364
شماره شبا : IR130120000000005070106927
بنام : آقایان روح الله عبادی ، رضا نجفی و خانم معرفی زاده

مدت زمان لازم جهت بررسی و تائید پرداخت های نقدی بین 1تا 7 روز کاری  انجام میگردد لذا پیشنهاد ما پرداخت بصورت آنلاین می باشد.

1 - تاریخ واریز وجه فاکتور :
2 - شماره سند یا تراکنش بانکی یا اینترنتی :
3 - کد سفارش :