راهنمای مشتریان : پرسش و پاسخ
اعتبار اطلاعات موجود در سایت
ارسال شده توسط مریم اسماعیل زاده on 05 February 2017 08:37 am

سوال :

آیا تعداد و قیمت های درج شده در سایت واقعی هستند؟

پاسخ :

تمامی اطلاعات درج شده در سایت از قبیل قیمت و تعداد ، کاملا به روز می باشد. قیمت های موجود در سایت دارای واحد تومان بوده و تعدادهای درج شده در سایت نیز کاملا مطابق با تعداد موجود در انبار می باشد. لذا اگر تعداد معینی در سایت درج شده باشد دقیقا مطابق با همان تعداد کالا در انبار نیز وجود خواهد داشت و اگر موجودی کالا صفر باشد، در انبار فروشگاه کالایی جهت ارسال وجود نخواهد داشت.

متناسب با خریدهای مشتریان و روند ورود به انبار کالا ، قیمت و تعداد در هر زمان ممکن است تغییر کند .